Juni 2017 - Lezingen: Vier eeuwen Zeeuwen in Azië

Op zaterdag 17 juni organiseert de gemeente Goes in samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in het kader van het Aziëjaar Goes een gratis toegankelijk symposium in de Grote Kerk te Goes. Het programma zag er als volgt uit;

10:30 uur Ontvangst

11:00 uur Opening door Cock van den Wijngaard (gemeente Goes) en Peter van Zonneveld (voorzitter Indische Letteren)

11:10 uur Coen van ’t Veer – Het imaginaire Indië in de kinderboeken van Jacob Stamperius

11:35 uur Johan Francke – ‘Het heeft ons ten uiterste leed gedaan met geene uwer edeles letteren verheugd te hebben mogen worden.’ De briefwisseling van VOC onder-koopman Gregory Herklots (1739-1789) vanuit Bengalen met zijn familie in Middelburg

12:00 uur Paul van de Velde – Goesenaar vrijt zich een grafsteen. Janis Reijnhout (1816-1870) champetter op Deshima

12:30 uur lunchpauze (lunchen op eigen gelegenheid)

13:30 uur Coen van ’t Veer – Tussen Batavia en Middelburg. Het leven van huisarts, schrijver, wetenschapper en oorlogsheld Baas van Tricht (1885-1954)

13:55 uur Frank Okker – Verlangend naar kerktorens en vrolijk wiekende molens. Willem Walraven en Zeeland.

14:20 uur Colinda Verhelst – Hans Warren en Maria Dermoût. De vriendschap tussen een jonge Zeeuwse dichter en een Oost-Indische schrijfster

14:55 uur Olf Praamstra – Sylvia Pessireron. Een Molukse schrijver uit Zeeland

15:20 uur Afsluiting