Themajaar Goes-Europa uitgesteld naar 2022

Onlangs is door de gemeenteraad besloten om het themajaar Goes-Europa uit te stellen naar 2022. Dit wegens het corona virus en de daarbij horende maatregelen en beperkingen.

Dit is natuurlijk jammer, maar de voorbereidingen en voorpret zijn er niet minder om! Wij kijken uit naar een geslaagde editie met het thema Europa in 2022.

Mocht je al mooie en goede ideeën hebben, stuur ze dan vooral in via europa@goes.nl