Organisatie

Het themajaar Goes-Europa is een initiatief van Goes. Voor de coördinatie en organisatie van het themajaar is een stuurgroep samengesteld bestaande uit raads- en collegeleden van de gemeente, de coördinerende ambtenaren, de Culturele Raad en de stichting Goes Marketing.

Net als bij vorige themajaren wordt er veel samengewerkt met organisaties, stichtingen en verenigingen in de gemeente Goes.