Buitenexpositie: Maria Magdalena in Goes en Europa

Vanaf vrijdag 15 april t/m zondag 24 juli zal de buitenexpositie Maria Magdalena in Goes te zien zijn in de kerktuin van de Grote Kerk. Deze is vrij te bezoeken.

De expositie is gewijd aan het de Bijbelse figuur Maria Magdalena, die ook wel de 'apostel der apostelen' genoemd wordt. Zij zag als eerste het lege graf en verkondigde aan
de apostelen/discipelen de verrijzenis/opstanding van Jezus van Nazareth. Met Pasen wordtdit herdacht. Volgens de legende zette Maria Magdalena rond het jaar 33 vanuit het
Midden-Oosten voet aan land in Frankrijk.

Haar komst naar Europa heeft veel sporen nagelaten. Goes is daar een mooi voorbeeld van. Goes heeft maar liefst twee MariaMagdalenakerken en een Magdalenastraat. Maria Magdalena is de schutspatrones van de stad Goes.

Tijdens het Goes-Europajaar zijn er in het Gemeentearchief Goes, in Historisch Museum De Bevelanden, in de R.k. Maria Magdalenakerk en in de stad nog allerlei
sporen te vinden. Het project gaat op zoek naar deze sporen, met een mix van exposities, concerten, films, lezing, routes/rondleidingen en kinderactiviteiten, met het hoogtepunt op 22
juli, de naamdag van Maria Magdalena